Privacyverklaring & cookies Mirati Marketing vof


1 mei 2018

Uw privacy is voor Mirati Marketing vof van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

U kunt deze en/of andere website(s) die onder het beheer van Mirati Marketing vallen, in beginsel anoniem raadplegen. Indien u echter een vraag stelt, op- en/of aanmerkingen via het contactformulier inzendt etc. verkrijgen wij uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op onze website www.miratimarketing.nl doen met informatie die we van u krijgen via het contactformulier. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Persoonsgegevens
Wij verkrijgen uitsluitend uw persoonsgegevens via ons contactformulier. Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen.

Hiervoor vragen wij u uitsluitend om uw naam en uw e-mailadres. Deze hebben wij nodig om op uw bericht te kunnen reageren. Mirati Marketing vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden door u worden verstrekt. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Mirati Marketing vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. We proberen op deze wijze de website klantvriendelijker en toegankelijker te maken.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar het zou kunnen dat sommige onderdelen van onze website dan niet meer volledig werken.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen (Google Analytics) hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Mirati Marketing vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan voor zover een en ander binnen onze invloed en verantwoordelijkheid valt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met onze op via het contactformulier

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder aan de pagina.

U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten in de persoonsgegevens;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Dit wordt door ons gecheckt.

Door u ingezonden materialen en/of bijdragen
Indien u materialen of bijdragen naar Mirati Marketing zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sublicentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze en andere websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Mirati Marketing vof
Matissehof 75
1628 XS Hoorn
Email ons via het contactformulier
085-0653934